Том 32 (71). № 3, 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

1. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Бєлоусова Н.В.
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Дерманська Л.В.
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ: ФІСКАЛЬНІ НАСЛІДКИ

Клименко І.С., Комчатних О.В., Кривенко О.К.
ВПЛИВ ТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ НА РИНОК ПРАЦІ В УКРАЇНІ

Самойленко А.О., Хрулькова К.А.
КРЕАТИВНІСТЬ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В ГОТЕЛЬНІЙ ІНДУСТРІЇ

Чайкіна А.О.
ІНДУСТРІЯ 4.0: ОСОБЛИВОСТІ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Алексеєва К.А., Слободяник А.М., Цоколь О.П.
ОБГРУНТУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

Михальченко О.А.
ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Перевозова І.В., Майнка М.К., Орлова О.І.
ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Петренко В.О., Фонарьова Т.А., Устінов А.А.
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ СТРАХУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Прокопченко С.В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ ПІД ЧАС ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНОЮ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЮ УСТАНОВОЮ

Тараруєв Ю.О., Дріль Н.В.
ОБГРУНТУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ОЦІНКИ ПРОГРАМ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА У МІСТАХ УКРАЇНИ

Цвілий С.М., Корнієнко О.М.
ПОСТКОРОНАВІРУСНЕ ВІДНОВЛЕННЯ БІЗНЕС-АКТИВНОСТІ МІКРОПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ РЕГІОНУ

3. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Бойченко Е.Б., Кобиляцька Л.М.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Підвальна О.Г., Богуславська С.І.
ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО ВПЛИВУ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ РЕГІОНУ: МУЛЬТИПЛІКАТИВНИЙ ЕФЕКТ

Франів І.А., Василюк С.В.
БІОЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

4. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Данькевич С.М.
ЛІСОВА СЕРТИФІКАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

5. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Борисова І.С.
ПЛАНУВАННЯ ОСОБИСТИХ ФІНАНСІВ В КРИЗОВИЙ ПЕРІОД

6. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Маначинська Ю.А.
УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ БІЗНЕСУ НА ОСНОВІ АКТУАРНОГО БАЛАНСУ РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ