Том 32 (71). № 4, 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Duginets Ganna, Busarieva Tetiana
THE ROLE AND PLACE OF THE INFORMATION WAR IN THE MODERN HYBRID WAR

Молдован О.О.
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ ЯК БАЗОВЕ ПОНЯТТЯ ЕКОСЕСТЕЙТУ: У ПОШУКАХ УНІВЕРСАЛЬНОЇ ДЕФІНІЦІЇ

Переверзєва А.В., Губарь О.В.
МІКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ ІЗ ПОГЛЯДУ ТЕОРІЇ ПОКОЛІНЬ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Шморгун І.Ю., Булкот О.В.
РИНОК МІЖНАРОДНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ: СТРУКТУРА ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Ареф’єва О.В., Дерігін О.Д.
ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Danyliuk Mariia, Dmytryshyn Marta, Goran Tetyana
THE CONCEPT OF THE MODERN HEAD OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION

Сімак С.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІСТУ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦЙНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ТА МЕТОДОЛОГІЧНИХ ОСНОВ ЙОГО ФОРМУВАННЯ

4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Ігнатович Л.С., Іванов М.М.
ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЄЮ СУБ’ЄКТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

Краснокутська Н.С., Кришталєва О.В.
РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ВІДДАЛЕНОГО РЕЖИМУ РОБОТИ

Михальченко І.Г., Кривак А.В.
ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ В МІЖНАРОДНИХ ІТ-КОМПАНІЯХ У КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ ПЕРСОНАЛУ

Новальська Н.І., Клименко В.В.
ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СУЧАСНОГО БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА

Новицька І.В.
СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИРОБНИКІВ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА МІЖНАРОДНІ РИНКИ

Стовба Т.А.
ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ МОРСЬКОГО ПОРТУ УКРАЇНИ

5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Летуновська Н.Є.
РОЗВИТОК РЕГІОНІВ: ВІД МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ДО МОДЕЛІ ЗДОРОВОЇ СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

Томашук І.В.
РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

6. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Делас В.А., Нестеров Д.О.
ОЦІНКА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ В ОЦІНЦІ ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ: РОЛЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ, МЕТОДИ

Mammad Mammadov
THE ROLE OF THE INVESTMENT CLIMATE IN SOLVING THE PROBLEM OF HUMAN RESOURCE FORMATION IN THE TAX SYSTEM OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN