Том 33 (72) № 1, 2022

Титульна сторінка

Зміст журналу

1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Решетняк Н.Б.
ЕКОНОМІЧНИЙ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Сімак С.В.
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМ КОМПЛЕКСОМ УКРАЇНИ

3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Забашта Є.Ю.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Клименко І.С., Бєлятинська А.А., Бєлятинська А.А.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ПРАВОВОГО АСПЕКТУ

Самойленко В.В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Яковенко О.І.
ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

4. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Огієнко М.М., Огієнко А.В., Бурцев О.В.
ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ СХЕМ ДОСТАВКИ ТОВАРІВ

5. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Семенча І.Є., Олексієнко В.В.
БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ САМООБСЛУГОВУВАННЯ: АНАЛІЗ ЗМІСТУ ТА СПЕЦИФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кучук А.О.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ПРОЦЕСІВ ВІДНОВЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА БЕЗПЕЧНИХ ТЕРИТОРІЯХ

Дикий А.П.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬ ДЕРЖАВНУ ПОЛІТИКУ В СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЕКОНОМІЧНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

Бобришев Є.С.
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ