Том 34 (73) № 1, 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Петровська І.О., Шостак Л.Б.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В ПІСЛЯВОЄННИЙ ЧАС

2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Павлова І.О.
ІНКЛЮЗИВНЕ ВРЯДУВАННЯ СІЛЬСЬКО-МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЙ УКРАЇНИ

Радзієвська С.О.
ІНТЕГРАЦІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КАНАДОЮ В КОНТЕКСТІ УГОДИ ПРО ЗВТ

3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Погуда Н.В., Стрижак О.О.
ТУРИЗМ 2022 РОКУ: АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Швед В.В., Шлінчук В.П.
ЗМІСТОВІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

Görkem Gök
EXPORT STRATEGIES IN ENTERPRISE’S INTERNATIONALIZATION PROCESS

4. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Герасимчук В.Г.
СТАН ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Фінагіна О.В.
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ЯК ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРИМОРСЬКОГО РЕГІОНУ

5. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Фомічева Т.Є., Дубовіч І.А., Василишин Х.Р.
СУЧАСНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ НА ТЕРИТОРІЇ ЛІСОВОГО ФОНДУ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ В УМОВАХ ВІЙНИ

6. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Клименко О.М., Мала С.І., Путінцев А.В.
УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Кушнір С.О., Золотова Х.А.
ЗАХОДИ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВІЙНИ

Маринов Д.М.
ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЗМІЦНЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ