Том 34 (73) № 3, 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Прушківська Е.В., Переверзєва А.В., Валєвський М.В.
АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Атамас О.П.
ПРОБЛЕМАТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОГО РІВНЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Кузьома В.В., Степаненко С.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЦИРКУЛЯРНИХ ЦИКЛІВ У АГРОПРОДОВОЛЬЧИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ

Лозиченко О.М.
СУТНІСТЬ ОЩАДНОЇ ПОВЕДІНКИ ТА ЇЇ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Рожко З.П., Струс Л.А., Чеснік Н.М.
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Дмитренко А.А.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РІВНЯ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Дрейчук М.А., Ситник Й.С.
ФОРМУВАННЯ СТІЙКОЇ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ЗАСІБ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЙНИХ РИЗИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

Кобеля-Звір М.Я., Звір Ю.В.
ГРАНТИ ПРОГРАМИ ДІЙ ЩОДО НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА КЛІМАТУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ «LIFE»

Кріцак О.М., Хо Жань
РОЗВИТОК АРХІТЕКТУРИ ЛОГІСТИЧНОЇ МЕРЕЖІ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Мамонов К.А., Пруненко Д.О., Гой В.В., Коваленко Л.Б.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Педченко Д.В.
РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Сенів Л.А.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В КРИЗОВИХ УМОВАХ

4. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Галустян Р.О.
РОЛЬ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ

Горват Т.Ю., Ігнатко М.І., Митровка Є.В.
ДИНАМІКА КУРСОВОЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА АКТУАЛЬНА СТРАТЕГІЯ КУРСОУТВОРЕННЯ