Рік заснування видання: 1918

Галузь науки: економіка, управління

ISSN видання: 2523-4803

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ: КВ №15716-4187Р від 28.09.2009 року

Фахова реєстрація видання: Видання входить до «Переліку друкованих фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» на підставі Наказу МОН України від 28 грудня 2017 № 1714 (Додаток 7).

Реферативні бази даних: Index Copernicus

Мова видання: українська, російська, англійскька

Засновник видання: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

До видання приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів, студентів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю. Авторами подаються статті, що є виключно власними оригінальними дослідженнями із дотриманням правил цитування та посилань. Подання cвідомо неправдивої інформації або ж плагіату є неприйнятним та неетичним. Окрім того, до друку приймаються лише статті, які не публікувались раніше у інших журналах.

Редакційна колегія журналу не несе відповідальності за зміст статей та може не поділяти думку автора.