Вчені-економісти згуртувалися. Разом ми сильніші!

У цей скрутний час ми, економічна наукова спільнота України, повинні бути згуртованими, бо наша сила – у єдності. Науковий економічний журнал «Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління» безумовно підтримує цю ініціативу. Саме тому фахові журнали з економічних наук об’єдналися, щоб забезпечити безперервність наукової діяльності.

Наразі в період військового стану в Україні триває набір статей до 30 вересня лише у такі видання з економічних наук:

Економіка і регіон
Інфраструктура ринку
Економіка та суспільство
Three Seas Economic Journal
Науковий погляд: економіка та управління
Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка
Вісник Одеського національного університету. Економіка
Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Економічні науки
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство

Інформація про можливість подання статті в журнал «Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління» з’явиться на цій сторінці пізніше. Будь ласка, слідкуйте за оновленнями сторінки.