Том 31 (70). № 5, 2020

Титульна сторінка

Зміст журналу

1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Ломоносова О.Е.
ТИПОЛОГІЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ОРГАНІЗАЦІЇ

Смєсова В.Л.
ДІАЛЕКТИКА ТА ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ВІДТВОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Busarieva Tatiana
THE CORRELATION BETWEEN THE CONCEPTS OF “KNOWLEDGE” AND “INFORMATION”

Zhylenko Kateryna
MECHANISM OF RECONCILIATION OF MULTINATIONAL ENTERPRISES’ INTERESTS IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

Карпюк К.І.
ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ

Колотило П.В., Харчук О.Г.
ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЗИЦІЯ УКРАЇНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНУ

3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Згалат-Лозинська Л.О., Згалат-Лозинський О.Б.
РОЗВИТОК ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 3D-ДРУКУ У БУДІВНИЦТВІ

4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Желізко Ю.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ТОВАРАМИ (ТЕХНОЛОГІЯМИ) ПОДВІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Палант О.Ю., Стаматін В.В., Тараруєв Ю.О.
ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ СТАНЦІЙ МЕТРОПОЛІТЕНУ

Савченко О.Р.
СИСТЕМНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Тарасюк Г.М., Чагайда А.О., Соколовська І.О.
РОЗВИТОК WELLNESS-ІНДУСТРІЇ В ЗАКЛАДАХ ГОСТИННОСТІ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ

5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Івашина Л.Л., Бишовець Л.Г., Куракін О.Б.
КАВ’ЯРНІ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

6. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Міскевич І.О.
ТЕОРІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГЛОМЕРАЦІЙ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЙ ТА УРБАНІСТИКИ

7. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Мажаров Д.В.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ КОЕФІЦІЄНТА CIR ЯК МІРИ ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

8. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Артюх О.В., Кузіна Р.В., Яковенко О.І.
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТІВ ВПЛИВУ КОНТРОЛЬНИХ ЧИННИКІВ НА БІЗНЕС: ПОДАТКОВА СФЕРА

Ковальчук Т.М., Вергун А.І.
СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

9. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Азарова І.Б., Балдук Г.П.
ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ СТАЛОГО ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ МІСТ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ КРАУДСОРСІНГУ

Климкович І.В.
ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЕЙ КАТАСТРОФ ЗБІРКИ ПІД ЧАС ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ