Том 32 (71). № 1, 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Краус Н.М., Краус К.М., Манжура О.В.
УПРАВЛІННЯ ІНСТИТУТОМ ДОВІРИ: ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СТРУКТУРИ І МЕТОДИ ПОКРАЩЕННЯ

2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Остапенко Т.Г.
РОЗВИТОК НАНОТЕХНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЯК ФАКТОР АКТИВІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Соколова О.М.
КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕКТОРАЛЬНИХ СПІВВІДНОШЕНЬ ЕКОНОМІКИ

Харченко Т.Б.
ЕКОЛОГІЧНА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Гоголь М.М., Масіна Л.О.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ЗА УМОВ ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ

Гринчишин Я.М.
СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД ДО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Гуцуляк В.Р.
ВПЛИВ БІЗНЕС-ЕТИКИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ КОМПАНІЇ

Коробка С.В.
ВПЛИВ ЛОКДАУНУ НА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Чагайда А.О., Тарасюк Г.М., Соколовська І.О.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ У ЗАКЛАДАХ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Костецька І.І., Стрільчук Р.М.
КООПЕРАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: ПРИКЛАДИ ПОЛЬЩІ

6. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Петровська І.О., Шостак Л.Б.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАВДАНЬ СТАЛОГО РОЗВИТУ В УМОВАХ ОБМЕЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

7. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Оляднічук Н.В., Підлубна О.Д.
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ Й АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ