Том 32 (71). № 2, 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Павлюк В.І., Муленко В.М.
МОДЕЛІ НАДАННЯ ПОСЛУГ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ МІНЛИВОГО СЬОГОДЕННЯ

2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Білокінь О.П.
ЦЕНТР АГРОКОМПЕТЕНЦІЙ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМ СЕКТОРОМ

Кузьмін О.Є., Терлецька В.О.
ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНИХ СТРУКТУР

Нестеренко С.С.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ НА ОСНОВІ ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ

3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Єгупов Ю.А., Єупова І.М.
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Канаш О.Є., Жукова О.Ю., Парсяк В.Н.
ЗАКЛАДИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЕРЕД ОБЛИЧЧЯМ КОНКУРЕНТНИХ ВИКЛИКІВ

Посилкіна О.В., Гладкова О.В.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЇХ РЕФОРМУВАННЯ

П’ятницька Н.О., Парубець О.В., Григоренко О.М.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ УЧНІВ У ШКІЛЬНИХ ЇДАЛЬНЯХ: ОСНОВИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

Сухорукова О.А., Кваско А.В.
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕДІЙНОЇ ІНДУСТРІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Яковенко О.І., Степанова К.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІСТУ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПРОЄКТУВАННЯ, ПІДХОДІВ ТА МЕТОДІВ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

4. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Bashir Hajiyev
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF ECOTOURISM IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

5. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Мiрошник М.О., Діденко І.В.
РОЗВИТОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ДЛЯ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ

6. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Гевчук А.В.
ПОРЯДОК ІНДЕНТИФІКАЦІЇ РЕЗЕРВІВ ТА МЕТОДИКА ВІДОБРАЖЕННЯ ЇХ В ОБЛІКУ – ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВ

Zasadnyi Bohdan, Mohammed Ahmed Khudhur
ACCOUNTING OF INDIRECT MANUFACTURING COST BASED ON ACTIVITY-BASED COSTING (ABC) AND ANALYSIS OF THEIR EFFECTS ON PRICING

Зрибнєва І.П.
СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ДИСБАЛАНСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ