Том 33 (72) № 2, 2022

Титульна сторінка

Зміст журналу

1. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Gruntkovskyi Volodymyr, Luste Olena
ENTREPRENEURSHIP CULTURE AS A FACTOR OF STRATEGIC SOCIO-ECONOMIC CHANGES

Нежид Ю.С.
ЕКОНОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Степаненко В.О., Штик Ю.В.
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МОРСЬКОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Чернишов О.Ю., Решетов С.А., Павловська Ю.В.
ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПОСТАЧАННЯ В УКРАЇНІ

2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Багорка М.О., Кадирус І.Г., Якубенко Ю.Л.
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА

Єременко Д.В., Єременко Л.В., Калістий Р.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В МАЛИХ ФОРМАХ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ

Kolesnyk Maksym
DIFFUSION OF SOCIAL VALUES OF INTERNATIONAL COMPANY AS FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND COMPETITIVE GROWTH

Комаров А.С., Бессонова С.І.
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕЛЕМЕНТ СТРАТЕГІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

Рудь В.П., Могильна О.М., Терьохіна Л.А.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ В ОВОЧІВНИЦТВІ

3. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Мурашко І.С.
СИСТЕМА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ В УКРАЇНІ

4. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Лисенко О.А.
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В АНАЛІЗІ ПОКАЗНИКІВ ГІДНОЇ ПРАЦІ В РЕГІОНАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ