Том 32 (71). № 5, 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Михайлова Є.В., Михайлов С.В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Лишко С.В.
ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ У СУЧАСНОМУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІ

Moskalenko Viktoriia, Gadomska-Lila Katarzyna
LEADERSHIP MODEL FOR THE ENTERPRISE IN THE VUCA CONCEPT

Наконечна Т.В., Гринів Н.Т.
ЗАСТОСУВАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЛОГІСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Разумова К.М., Новак В.О., Новальська Н.І.
АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Самойленко В.В.
АСПЕКТИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ АНАЛІЗУ ТА УПРАВЛЯННЯ РИЗИКАМИ

Samra Rasulova
THE ROLE OF PROFITABILITY IN THE FINANCIAL ACTIVITY OF AN ECONOMIC ENTITY

Семакіна Д.Е., Фесенко В.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Шпаков А.В.
РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЗАСОБІВ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ БУДІВЕЛЬНИХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

3. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Клименко О.М., Мала С.І., Путінцев А.В.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ КОРОНАКРИЗИ

Стороженко Н.О., Височина А.В.
СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

4. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Демченко Т.А., Слатвінський М.А., Ареп'єва О.В.
ПЕРСПЕКТИВИ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ВЕНЧУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

5. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Гудратханым Гулиева, Вусал Ибрагимов, Сара Садыгова
ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ К ИССЛЕДОВАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ