Том 34 (73) № 2, 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Конащук В.Л.
АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У ВИРОБНИЦТВІ

2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Бітюк І.М.
НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ: РЕГІОНАЛЬНІ КЛАСТЕРИ ТА МЕРЕЖІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ

Коба О.В.
БУДІВЕЛЬНИЙ БІЗНЕС УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Степаненко С.В.
ФОРМИ ТА ПЕРЕВАГИ ІНКЛЮЗИВНИХ МОДЕЛЕЙ РОЗВИТКУ АГРОБІЗНЕСУ

3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Ільченко В.М., Бендюг Є.С.
СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО – ІННОВАЦІЙНИЙ БІЗНЕС, ЩО ЗМІНЮЄ СУСПІЛЬСТВО

Кобеля-Звір М.Я., Звір Ю.
ВАЖЛИВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ГРАНТОВОЇ ЗАЯВКИ

Літвінчук К.В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Pohuda Nataliia
THE INFLUENCE OF OTA CHANNELS ON THE TOURISM INDUSTRY

Tkach Oleg
THE FOREIGN TRADE ACTIVITY EFFECTIVE STRATEGY ENTERING INTO OVERSEAS MARKETS

Фісуненко П.А., Легостаєв І.М.
МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ В УПРАВЛІННІ ДЕВЕЛОПЕРСЬКИМИ ПРОЕКТАМИ

4. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Gahir Mikayilov
THE RELATIONSHIP BETWEEN ADVERTISING SPENDS AND BANKS' PERFORMANCE IN THE TURKISH COMMERCIAL BANKING SECTOR

Görkem Gök
DIGITALIZATION OF MONEY AND PROBABILITY OF CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY