Том 33 (72) № 3, 2022

Титульна сторінка

Зміст журналу

1. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Павлова І.О.
ДЕМОГРАФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ТА РАЙОНІВ УКРАЇНИ ЯК ЧИННИК ЇХ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ

Філяк М.С., Завадовська Ю.Ю.
АНАЛІЗ РАМКОВОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ НА ОСНОВІ ЗАВДАНЬ-РЕЗУЛЬТАТІВ ЩОДО РОЗВИТКУ ПОСЕЛЕНЬ

2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Баландіна І.С.
ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПРОЄКТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Pohuda Nataliia, Pavlova Olexandra
JUSTIFICATION OF THE CHOICE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES BY TOURISM ENTERPRISES

Степаненко С.В., Власенко Т.А.
ІНКЛЮЗИВНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ АГРАРНИХ БІЗНЕС-СУБЄКТІВ

3. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Фінагіна О.В.
ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ

4. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Сергєєва Я.С.
СУЧАСНІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ ПОСЛУГАМИ В УКРАЇНІ

5. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Данік Н.В., Рудь І.Ю., Пащенко О.В.
ОЦІНКА СТРАТЕГІЙ ВИЯВЛЕННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ ФІНАНСОВОМУ ШАХРАЙСТВУ ЗА ВИДАМИ

6. МАРКЕТИНГ

Орел А.М., Блюмська-Данько К.В.
АЛГОРИТМ PR-КОМУНІКАЦІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ